Liên hệ

Khu vực:
Có giá trị đến:

295B Nguyễn Khang – đầu Cầu Cót

Ngoài ra: Nếu bảo Sinh viên tình nguyện sẽ được trợ giá khi cắt tóc.

Liên hệ mời cắt miễn phí : 090 90 52195 ( Anh Thắm ) – Nói bạn Thanh Tùng giới thiệu.

Số Thanh Tùng Thanh Niên Đi Chùa: 0969 014 63

ĐẶT HÀNG NGAY
Gọi điện
Nhắn tin SMS