ĐÂY LÀ DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MIỄN PHÍ, RẺ, ĐẸP, TỐT, TRỢ GIÁ CHO TÌNH NGUYỆN
Dự án nguonluctinhnguyen.com được phát triển nhằm mục đích xây dựng kênh thông tin đa dạng góp phần tư vấn các địa chỉ cung cấp miễn phí hoặc trợ giá các nguồn lực vật chất bảo đảm các tiêu chí rẻ, đẹp, tốt.

Mong muốn giúp đỡ cho các dự án, chương trình cứu trợ đồng bào khó khăn, các chương trình thiện nguyện và tình nguyện của các hội, đội, nhóm tình nguyện trên cả nước được thực hiện một cách tin cậy, nhanh chóng và thuận lợi hơn từ sự chung tay góp sức của cộng đồng, mỗi người, mỗi hội, đội, nhóm, một chia sẻ nhỏ góp phần tạo dựng nguồn lực tình nguyện lớn mạnh, tất cả vì cộng đồng.